SVERIGES KRISTNA HANDIKAPPFÖRBUND

  Hem | Om oss | Info | Nyhetsbrev | Kontakt   _____________________________________________________
Medlemskap
Medlemskap i förbundet kan erhållas av föreningar, församlingar, nätverk och enskilda som delar SKrH:s målsättning. Medlemskap erhålles genom inbetalning av årsavgiften till riksförbundet på plusgiro 57 92 14 - 8.
Årsavgiften är 130:- för enskilda, för övriga gäller överenskommen summa.

Ansökan om ekonomiskt bidrag
Medlemmar har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för rekreation, rehabilitering, deltagande i kursverksamhet och liknande.

Förbundsmöte och styrelse
Förbundet håller förbundsmöte varje år. Vid detta tillfälle utses förbundsstyrelse som ansvarar för förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsens ledamöter har sin förankring i olika samfund i Sverige.
Nyhetsbrev och hemsida
SKrH ger ut Nyhetsbrev ca 2 - 3 gånger om året med rapporter om vad som sker i föreningen samt information om kommande händelser. På SKrHs hemsida www.skrh.se finns information om förbundet.

Mer information
Här hittar du mer information:
Vår informationsbroschyr
Våra stadgar
Förbundsmöteprotokoll
Handlingsprogram 2020-2021
En kyrka för alla - Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder - Lättläst version

Extern länk
Sveriges Kristna Råd
Gåvan att finnas till - Om kyrkan och funktionshinder