SVERIGES KRISTNA HANDIKAPPFÖRBUNDMeny

  Hem | Om oss | Info | Nyhetsbrev | Kontakt | Avdelningar | Bartimaios   _____________________________________________________
Nätverket Bartimaios
SKrH bildade en ungdoms-sektion 1996. Idag bedrivs verksamheten genom nätverket Bartimaios, med inriktning för ungdomar och unga vuxna. Bland verksamheterna finns t.ex. retreater och sommarläger som är anpassade för deltagare med olika funktionsnedsättning.

Är du kristen och har en funktionsnedsättning? Då kan nätverket Bartimaios vara något för dig! Nätverket Bartimaios träffas ca två gånger per år. Träffarna har olika teman men grunden är frågor om tro och funktionsnedsättning. Deltagarna kommer från olika delar av landet, tillhör olika kristna samfund och är i dagsläget mellan 25 - 50 år.

Vi träffas för att byta erfarenheter om vad det är att leva med funktionshinder och ha en kristen tro. Hur hittar vi vår plats i församlingen? Speglar Bibeln våra liv som funktionshindrade? Känner vi igen oss i Bibelns texter? Hur reagerar vi inför berättelserna om till exempel helande? Den här typen av frågor tror vi kan vara svårt att riktigt dela med människor utan funktionshinder. Därför finns nätverket Bartimaios!

Vill du veta mer?
Kontakta:
Eva Johansson
Sörgårdsgatan 7,
586 45 Linköping
0706-99 52 05