SVERIGES KRISTNA HANDIKAPPFÖRBUNDMeny

  Hem | Om oss | Info | Nyhetsbrev | Kontakt | Avdelningar | Bartimaios   _____________________________________________________
Medlemskap
Medlemskap i förbundet kan erhållas av föreningar, församlingar, nätverk och enskilda som delar SKrH:s målsättning. Medlemskap erhålles genom inbetalning av årsavgiften till aktuell länsförening eller direkt
till riksförbundet på postgiro 57 92 14 - 8.
Årsavgiften är 130:- för enskilda, för övriga kontakta förbundet.

Förbundsmöte och styrelse
Förbundet håller förbundsmöte varje år. Vid detta tillfälle utses förbundsstyrelse som ansvarar för förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsens ledamöter har sin förankring i olika samfund i Sverige.
Mer information
Här hittar du mer information:
Vår informationsbroschyr
Våra stadgar
Förbundsmöteprotokoll
Handlingsprogram 2016-2017
En kyrka för alla - Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder - Lättläst version

Extern länk
Sveriges Kristna Råd