SVERIGES KRISTNA HANDIKAPPFÖRBUNDMeny

  Hem | Om oss | Info | Nyhetsbrev | Kontakt | Avdelningar | Bartimaios   _____________________________________________________
Vi är en ekumenisk sammanslutning av föreningar, nätverk och enskilda som arbetar utifrån kristen människosyn.


Vi vill göra församlingar och samfund medvetna om att människor med funktionsnedsättning är en naturlig del av den kristna gemenskapen.

Vi vill möjliggöra denna gemenskap genom att visa på praktiska åtgärder och verksamheter.

Vi vill synliggöra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill göra möjligt att arbeta med bidrag till behövande medlemmar.